Օրգանական մատչայի փոշի ցերեմոնիալ Terrasoul, 56 գր - Սուպերֆուդեր - Beboogie